SL1M ADALAH UNTUK MEMASTIKAN NEGARA MEMPUNYAI MODAL INSAN YANG TERLATIH, CEKAP DAN MAMPU BERDAYA SAING SEBAGAI PENERAJU NEGARA DI MASA HADAPAN

 

SL1M ADALAH MENGOPTIMUMKAN TAHAP KEBOLEHPASARAN GRADUAN DEMI MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH DENGAN PENRAPAN KOMPONEN LATIHAN YANG HOLISTIK SEBELUM MENEROKA ALAM PEKERJAAN

Ikuti Kami

Langgani Surat Berita Kami